Duc4 360x218 - Nền sản xuất nước Đức

Nền sản xuất nước Đức

Nền sản xuất nước Đức không chỉ nổi tiếng về tuổi đời mà còn ở độ chi tiết, tỉ mỹ, chất lượng và giá thành, được xem là lựa chọn tiêu dùng thông minh. Người Đức sản xuất bút bi rơi cắm xuống đất hơn 10 lần vẫn còn dùng tốt. Người Đức xây nhà hơn 120 năm vẫn chưa đổ Tại Đức, tất cả các sản phẩm đồ ăn dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi không được chứa bất cứ chất phụ…